We are welcome international students too

Give a call and Visit us before making any decision!
More...

YABANCI DİL

YABANCI DİL

Globalleşen dünyada daha donanımlı, kendini doğru ifade eden bireyler yetiştirebilmek için okulumuzda İngilizce ve Fransızca olmak üzere yabancı dil eğitimi verilmektedir.

Okulumuzda Common Europian Framework (Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı ) programına bağlı kalınarak dil öğretimi yapılmaktadır ve derslerde kullanılan tüm materyal ve etkinlikler bu programa uygun olarak seçilmiştir.
Yabancı Dil Öğreniminde temel amaç sözlü ve yazılı iletişim kurmaktır. Zaman içinde alışılagelmiş dilbilgisi temelli,ezbere dayalı öğretim sistemi ile bir yabancı dil öğrenilmediği sadece kuralların öğrenildiği görülmüştür.
Communicative Approach (İletişimsel Metod) dört temel (okuma -yazma- konuşma -dinleme) yetiyi kullanarak yabancı dil’in öğrenilmesinden öte edinilmesini hedefler.

Öğrencinin akran grubu ile iletişim kurup, kendini ifade etmesi sağlar. Yabancı dil eğitimi bir yabancı dilin öğrenilmesinin yanısıra o dile ait kültürün öğrenilmesi, globalleşen dünyada bireylerin daha donanımlı olarak hayata hazırlanması ile özdeştir.

İkinci sınıftan itibaren öğrencilerimiz Cambridge University “ESOL Exams” sınavlarına katılır Uluslararası geçerliliği olan STARTERS, MOVERS, FLYERS setifikalarını almaya hak kazanırlar.