We are welcome international students too

Give a call and Visit us before making any decision!
More...

Özel İstanbul Başarı Koleji Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI (2019-2023)

“ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ” ANKET FORMU

Özel İstanbul Başarı Koleji Okul Müdürlüğü 2019–2023 Stratejik Plan hazırlıkları çerçevesinde, idarenin geleceğinin şekillendirilmesinde paydaşların katkılarının beklendiği bu çalışmada kurumun mevcut durumuna ve gelecekte öngördüklerine yönelik görüş ve değerlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Ankette yer alan sorular, paydaş analizinde yer alması öngörülen konu başlıklarını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, kurumumuzun stratejik planı hazırlanırken sizlerin görüşleriyle sorunları, iyileştirmeye acık alanları tespit etmek ve çözüme yönelik stratejiler geliştirmektir. Emek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.
S.Özgür ŞİNAS / Okul Müdürü

VELİ TARAFINDAN DOLDURULACAK


1. İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

2. Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

3. Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

4. Okula ilettiğim istek ve şikâyetlerim dikkate alınıyor.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

5. Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

6. Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

7. Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

8. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyorum.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

9. Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

10. Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

11. Okul her zaman temiz ve bakımlıdır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

12. Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

13. Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

14. Okulumuzun Olumlu (başarılı) ve Olumsuz (başarısız) Yönlerine İlişkin Görüşleriniz.
Olumlu Görüşleriniz:
Olumsuz Görüşleriniz: