We are welcome international students too

Give a call and Visit us before making any decision!
More...

Rehberlik

Rehberlik

Rehberlik anlayışımızın merkezinde, eğitim programının planlanması ve uygulanmasının her aşamasında “iyi insan” olmanın değeri, ayrıcalığı ve üstünlüğü ilkesi bulunur. Çünkü diğer unsurlar, ancak “iyi insan” olmakla anlamlı ve değerlidir. Başarıyı bir üstünlük olarak değil, birlikte mutlu olmanın bir aracı olarak algılayabilen insanların “eğitimli insan” profiline uygun olduğuna inanıyoruz.

Okulumuzun rehberlik biriminde, kriz odaklı bir yaklaşımdan çok, önleyici rehberliği hedef alıyoruz. Çoğunlukla okul rehberliği ve danışmanlığı, bireysel danışmanlık veya terapistlik olarak algılanır ya da test-envanter uygulayan ve yorumlayan birimler/kişiler olarak bilinirler. Aslında bu tür çalışmalar daha çok özel danışmanlık merkezleri ya da rehberlik araştırma merkezlerinin uygulama kapsamına girmektedir. Oysa eğitim alanındaki okul rehberliğinin bunların ötesinde, ekip çalışmasıyla doğrudan ilgili ve daha genel işlevleri vardır.

Bu genel çerçeve içinde çalışmalarımız, çocuğa yönelik bireysel rehberlik çalışmaları ve ebeveyn görüşmeleriyle şekillenmektedir. Özellikle yetişkin tutumlarının çocuklar üzerinde en etkili olduğu 6-10 yaş döneminde; okula uyumdan arkadaş ilişkilerine, duygusal ve sosyal gelişim sürecinden, akademik başarıya kadar birçok alanda olumlu gelişimlerin izlenebilmesinde, yetişkin yönlendirmeleri çok önemlidir. Bu yaş grubunda çocuğun aile ve okuldaki yakın çevresi çok önemli rol oynamaktadır.

Öğrencimizi anlama ve ona ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik etme sürecimiz eğitim dönemi boyunca onlara yönelik yapacağımız bireysel ve grup rehberlik etkinlikleri ile bugünlerden başlayarak yapacağımız görüşmeler doğrultusunda sürekli olarak devam edecektir.