We are welcome international students too

Give a call and Visit us before making any decision!
More...

Özel İstanbul Başarı Koleji Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI (2019-2023)

“ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ” ANKET FORMU

Özel İstanbul Başarı Koleji Okul Müdürlüğü 2019–2023 Stratejik Plan hazırlıkları çerçevesinde, idarenin geleceğinin şekillendirilmesinde paydaşların katkılarının beklendiği bu çalışmada kurumun mevcut durumuna ve gelecekte öngördüklerine yönelik görüş ve değerlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Ankette yer alan sorular, paydaş analizinde yer alması öngörülen konu başlıklarını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, kurumumuzun stratejik planı hazırlanırken sizlerin görüşleriyle sorunları, iyileştirmeye acık alanları tespit etmek ve çözüme yönelik stratejiler geliştirmektir. Emek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.
S.Özgür ŞİNAS / Okul Müdürü

ÖĞRETMEN TARAFINDAN DOLDURULACAK1. Okulumuzda alınan kararlar, çalışanların katılımıyla alınır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

2. Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

3. Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

4. Kendimi, okulun değerli bir üyesi olarak görürüm.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

5. Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

6. Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

7. Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

8. Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

9. Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

10. Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

11. Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

12. Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

13. Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

14. Okulumuzun Olumlu (başarılı) ve Olumsuz (başarısız) Yönlerine İlişkin Görüşleriniz.
Olumlu Görüşleriniz:
Olumsuz Görüşleriniz: