We are welcome international students too

Give a call and Visit us before making any decision!
More...

Eğitim Sistemimiz

Eğitim Sistemimiz

İLKELERİMİZ

– Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı

– Demokratik algıya sahip

– Sorgulayan-Araştıran

– Globalleşen dünyanın gerektirdiği bilgi birikimi ve donanıma sahip

– Öğrendiği yabancı dilleri kullanabilen

– Kendini doğru ve anlaşılır ifade eden

– Akademik gelişimini yaşı doğrultusunda tamamlamış

– Kültür-Sanat etkinliklerini takip eden

– Profesyonel yada amatör bir spor alanı ile ilgilenen

– Hayat Boyu Öğrenme Felsefasini kendisine ilke edinmiş

– Hayata atıldığında akranlarına önderlik edecek bireyler yetiştirmektir

ÖĞRETİM MODELİMİZ

– Tam Öğrenme Modeli
– Orff Metodu
– Communicative Approach


Tam Öğrenme Modeli (Benjamin BLOOM)
Bloom’un öğrenme modelini oluşturan temel unsur, öğrencilerin özgeçmişinin okulda can alıcı bir yere sahip olduğu ve öğrenmeye etki eden öğrenci özellikleri ile öğretimin niteliğinin kontrol edilebileceğidir. Bloom’a göre, işin başlangıcından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise, dünyadaki herhangi bir kişinin öğrenebildiği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir.

Dersin başında öğrencilere kazandırılmak istenen hedeflerin belirlenmiş olması dersin planlı veprogramlı bir biçimde işlenmesini sağlar.

Öğretme ürünleri sürekli değerlendirildiği için, öğrencilerin öğrenme güçlük ve eksiklikleri vakit geçmeden belirlenerek tamamlanır.

Öğrencilerin öğrenme eksiklikleri tamamlanmadan bir sonraki üniteye geçilmediği için, hemen hemen tüm öğrenciler istenilen düzeyde öğretim hedeflerine ulaşırlar ve öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar azalır.

Orff Metodu (Carl ORFF)Ritm ; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği varolan temel öğedir. Bu temel öğe üzerine kurulu bir “dil ” olan Orff yöntemi; çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden, Carl ORFF tarafından geliştirilen bir metottur.

Bu metodun en temel öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut, ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak, orff metodu uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte, çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Communicative Approach (Naom CHOMSKY)
Yabancı Dil Öğreniminde temel amaç sözlü ve yazılı iletişim kurmaktır.Zaman içinde alışılagelmiş dilbilgisi temelli,ezbere dayalı öğretim sistemi ile bir yabancı dil öğrenilmediği sadece kuralların öğrenildiği görülmüştür.

Communicative Approach (İletişimsel Metod) dört temel (okuma -yazma- konuşma -dinleme) yetiyi kullanarak Yabancı dil’in öğrenilmesinden öte edinilmesini hedefler. Öğrencinin akran grubu ile iletişim kurup, kendini ifade etmesi sağlanır

DERSLER

 1. 1. SINIFLAR
 • Türkçe
  • Hayat bilgisi
  • Matematik
  • Yabancı Diller
  • Görsel Sanatlar
  • Müzik
  • Fiziksel Etkinlikler
  • Serbest Etkinlikler
  • Kulüp Çalışmaları
  • Okuma Saatleri

 1. 2. SINIFLAR
 • Türkçe
  • Hayat bilgisi
  • Matematik
  • Yabancı Diller
  • Görsel Sanatlar
  • Müzik
  • Fiziksel Etkinlikler
  • Serbest Etkinlikler
  • Kulüp Çalışmaları
  • Okuma Saatleri


3. SINIFLAR

 • Türkçe
  • Hayat bilgisi
  • Matematik
  • Yabancı Diller
  • Görsel Sanatlar
  • Müzik
  • Beden Eğitimi
  • Serbest Etkinlikler
  • Kulüp Çalışmaları
  • Okuma Saatleri

 1. 4. SINIFLAR
 • Türkçe
  • Matematik
  • Fen ve Teknoloji
  • Sosyal Bilimler
  • Yabancı Diller
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • Trafik
  • Görsel Sanatlar
  • Müzik
  • Beden Eğitimi
  • Serbest Etkinlikler
  • Kulüp Çalışmaları
  • Okuma Saatleri

KULÜPLER

Spor Kulübü

Okulumuzun öncelikli hedefi tüm öğrencilerimize en kaliteli ve çağdaş eğitimi vermektir. Bunun yanısıra öğrencilerimizin sosyal bireyler olarak yetişmeleri için de kulüp çalışmalarına önem vermekteyiz. Öğrencilerimizin sağlıklı şekilde gelişimlerini sağlamak için okulumuzda spor kulübü oluşturulmuştur.

Spor Kulübümüzde tüm spor çalışmaları, alanında profösyonel öğretmenler tarafından gerçekleştirilmekte ve yüzme, basketbol, masa tenisi ve yer jimnastiği branşları yer almaktadır.

Müzik Kulübü

Okulumuzda Müzik dersleri Orff Yöntemi kullanılarak işlenir. Orff Yöntemi Alman besteci Carl Orff tarafından, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara müzik eğitimi vermek için geliştirilen özel bir yöntemidir. Bu yöntemle amaç çocukların yaratıcılığını geliştirirken, eğlenirken öğrenmesini sağlamaktır. Bu metot müzik ve hareket eğitimi olarak tanımlanabilir.

Temelde her insanda var olan duygularını ritm, müzik ve hareketle ortaya çıkarma ilkesine dayanır. Orff eğitimi, kalıplaşmış katı kuralların olduğu bir eğitim şekli değildir. Bu eğitimde açığa çıkarılmak istenen çocuğun yaratıcılığıdır. Müzik Kulübümüz okulumuz müzik derslerinin uygulanması ve pekiştirilmesi niteliğindedir. Öğrencilerimiz bu kulüpte yaratıcılıklarını ortaya koyarak son derece eğlenceli, öğretici çalışmalar yaparlar. Amacımız, temel müzik bilgisini aldıktan sonra, her öğrencimizin en az bir enstrüman çalabilmesidir.


Resim Kulübü
Okulumuz Resim Kulübü’nün amacı öğrencilerimizde sanat kültürünü ve beğenisini oluşturmak, içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve özgüvenlerini arttırmak amacıyla çeşitli sanatsal faaliyetlerde bulunmaktır.
İngilizce Kulübü
Okulumuzda İngilizce İletişimsel Metod (Communicative Approach) kullanılarak öğretilmektedir. Bu metot dili bir iletişim aracı olarak görür ve dilin kurallarını öğretmek yerine, öğrenciye ihtiyaçlarına yönelik dil becerilerini, yani iletişim yeteneğini kazandırmayı hedefler. İngilizce Kulübümüzde İletişimsel metotta dil öğrenimi için kabul edilmiş olan dört becerinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) hepsine ağırlık verilmekte kulüp çalışmalarımızda İngilizce derslerinin pekiştirilmesi amacıyla çeşitli alıştırmalar, küçük oyunlar, şarkılar ve tiyatro çalışmaları yapılmaktadır.
Fransızca Kulübü
Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Fransızca öğretilmektedir. Derslerde kazanılan Fransızca dil becerilerini pekiştirmek amacıyla Fransızca Kulübümüzde çeşitli eğlenceli oyunlar, şarkı ve tiyatro çalışmaları yapılır. Böylece öğrencilerimiz ikinci yabancı dili konuşarak, alıştırma yaparak ve eğlenerek öğrenirler.
Satranç Kulübü
Strateji geliştirme ve geleceği önceden sezme becerisi gerektiren satranç kulübü, binlerce yıllık satranç kültürünü çocuklara benimsetmeyi amaçlamaktadır. Satranç kulübü öğrencileri temel eğitimlerini aldıkdan sonra pratik çalışma imnkanı bulurlar. Kulüp öğrencileri yıl içinde gerçekleştirilen satranç turnuvalarına hazırlanırlar.