We are welcome international students too

Give a call and Visit us before making any decision!
More...

BENJAMIN BLOOM MODELİ

BENJAMIN BLOOM MODELİ

ÖĞRETİM MODELİMİZ– Tam Öğrenme Modeli
– Orff Metodu
– Communicative Approach


Tam Öğrenme Modeli (Benjamin BLOOM)

Bloom’un öğrenme modelini oluşturan temel unsur, öğrencilerin özgeçmişinin okulda can alıcı bir yere sahip olduğu ve öğrenmeye etki eden öğrenci özellikleri ile öğretimin niteliğinin kontrol edilebileceğidir. Bloom’a göre, işin başlangıcından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise, dünyadaki herhangi bir kişinin öğrenebildiği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir.

Dersin başında öğrencilere kazandırılmak istenen hedeflerin belirlenmiş olması dersin planlı veprogramlı bir biçimde işlenmesini sağlar.

Öğretme ürünleri sürekli değerlendirildiği için, öğrencilerin öğrenme güçlük ve eksiklikleri vakit geçmeden belirlenerek tamamlanır.

Öğrencilerin öğrenme eksiklikleri tamamlanmadan bir sonraki üniteye geçilmediği için, hemen hemen tüm öğrenciler istenilen düzeyde öğretim hedeflerine ulaşırlar ve öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar azalır.


Orff Metodu (Carl ORFF)

Ritm ; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği varolan temel öğedir. Bu temel öğe üzerine kurulu bir “dil ” olan Orff yöntemi; çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden, Carl ORFF tarafından geliştirilen bir metottur.

Bu metodun en temel öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut, ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak, orff metodu uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte, çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.


Communicative Approach (Naom CHOMSKY)

Yabancı Dil Öğreniminde temel amaç sözlü ve yazılı iletişim kurmaktır.Zaman içinde alışılagelmiş dilbilgisi temelli,ezbere dayalı öğretim sistemi ile bir yabancı dil öğrenilmediği sadece kuralların öğrenildiği görülmüştür.

Communicative Approach (İletişimsel Metod) dört temel (okuma -yazma- konuşma -dinleme) yetiyi kullanarak Yabancı dil’in öğrenilmesinden öte edinilmesini hedefler. Öğrencinin akran grubu ile iletişim kurup, kendini ifade etmesi sağlanır