We are welcome international students too

Give a call and Visit us before making any decision!
More...

Özel İstanbul Başarı Koleji Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI (2019-2023)

“ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ” ANKET FORMU

Özel İstanbul Başarı Koleji Okul Müdürlüğü 2019–2023 Stratejik Plan hazırlıkları çerçevesinde, idarenin geleceğinin şekillendirilmesinde paydaşların katkılarının beklendiği bu çalışmada kurumun mevcut durumuna ve gelecekte öngördüklerine yönelik görüş ve değerlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Ankette yer alan sorular, paydaş analizinde yer alması öngörülen konu başlıklarını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, kurumumuzun stratejik planı hazırlanırken sizlerin görüşleriyle sorunları, iyileştirmeye acık alanları tespit etmek ve çözüme yönelik stratejiler geliştirmektir. Emek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.
S.Özgür ŞİNAS / Okul Müdürü

ÖĞRENCİ TARAFINDAN DOLDURULACAK1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

2. Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla konuşabiliyorum.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

3. Okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyorum.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

4. Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimiz dikkate alınır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

5. Okulda kendimi güvende hissediyorum.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

6. Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri alınır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

7. Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

8. Derslerde konuya göre uygun araç gereçler kullanılmaktadır.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

9. Teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

10. Okulun içi ve dışı temizdir.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

11. Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

12. Okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenlidir.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

13. Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.
Kesinlikle KatılıyorumKatılıyorumKararsızımKısmen KatılıyorumKatılmıyorum

14. Okulumuzun Olumlu (başarılı) ve Olumsuz (başarısız) Yönlerine İlişkin Görüşleriniz.
Olumlu Görüşleriniz:
Olumsuz Görüşleriniz: